Een visum voor goud in Spanje

Enkele jaren geleden heeft Spanje zich aangesloten bij het Gouden Visum-programma. De essentie van het programma is dat het u de mogelijkheid biedt een verblijfsvergunning in de EU te verkrijgen door in het land te investeren.


De voorwaarden voor het verkrijgen van een Gouden Visum:

Moet één of meer eigendommen kopen met een waarde van 500.000 euro of meer;
Beleggen in staatsobligaties met een waarde van 2.000.000 euro of meer;
Doe een storting van 1.000.000 euro.

 


Er moet rekening worden gehouden met aanvullende voorwaarden voor het verkrijgen van een visum:
Leeftijd minstens 18 jaar.
Uitsluitend legaal verblijf in Spanje (het doel doet er niet toe, of het om een toeristische reis of een zakenreis gaat).
Ziektekostenverzekering.
Als u genoeg geld heeft om in Spanje te wonen (het bedrag is niet gespecificeerd).

 


Indien een ingezetene in het verleden onregelmatigheden met visa heeft begaan, zal het zeer moeilijk zijn een Gouden Visum te verkrijgen.

Sinds 2015 zijn de voorwaarden voor het verlenen van visa gewijzigd. Nu hebben de meerderjarige kinderen van de hoofdaanvrager het recht om een visum aan te vragen. Ouders van de hoofdaanvrager die worden bijgestaan door de hoofdaanvrager, krijgen ook een verblijfsvergunning.

 


De procedure voor het verkrijgen van een Gouden Visum is als volgt:

Verzameling van documenten.
Indien de aanvrager zich momenteel niet in Spanje bevindt, moet hij eerst een investeringsvisum aanvragen.
Indiening van documenten bij het Consulaat-Generaal van Spanje, gevestigd te Moskou.

 


Indien de aanvrager zich op het ogenblik van de indiening van de documenten in Spanje bevindt, is het beter de hulp in te roepen van de professionals van Alicante Real Estate. Zij helpen u niet alleen aan de nodige documenten, maar begeleiden u ook bij de hele procedure voor het verkrijgen van een visum.

 


U dient rekening te houden met de volgende nuances:

Het Gouden Visum geeft u niet het recht om in Spanje of een ander EU-land te werken. Daar heb je een werkvisum voor nodig;
De woning waarvoor een visum wordt verkregen, mag niet met een hypotheek zijn aangekocht. Het is bedoeld om met eigen middelen te worden gekocht.

 


De procedure voor het verkrijgen van een visum moet worden toevertrouwd aan de advocaten van Alicante Real Estate om ervoor te zorgen dat het proces snel en comfortabel verloopt.